Свържете се с нас

0878777111

Инспекционни огледала

Inspekcionno_ogledalo_web_1

Посетете нашите сайтове

logo

fdivers170

02

KTS electonic Печат

GPA 1000 - Version 2013

GPA 1000( версия 2013 )е нов скенер от KTS-Electronic Германия. Устройството използва на големи дълбочини пълните възможности на  GPA технологията (GPA = Ground Penetrating Analyzer) и се предлага в комплект с допълнителен метал детектор за  дискриминация на металите.

Комплектът GPA 1000 е приложим за всеки вид почва и терени, за търсене на  злато и други метали, също така и на  кухини на максимална дълбочина от около петнайсет метра чрез точно измерване на промените в почвата.

Максимална дълбочина на  търсене: прибл. 15 метра.

gpa-1000-2013-handle

90e17c661ef1c52f466c073c9c486dfe

GPA 1000 е професионален скенер, който е разработен и произведен от KTS-Electronic в Германия. С максимална производителност търсене на прибл. 15 метра (около 49 фута) GPA 1000 превъзхожда далеч другite детектори za zlato и детектори за метал с техните остарели технологии и ограничен потенциал.

Чрез сензори с висока производителност и микропроцесор контролиращ земните магнитни изменения GPA 1000 е система за търсене, което представя настоящето състояние на най-съвременните технологии в областа.

 

 

d2c46b344ec71b7dc65c59db9c4deeadНеговата възможност за  точно измерване на промените на почвата GPA 1000 позволява:
• Идентифициране на злато , скъпоценни метали, строителни изкопи, древни съкровища,
• Определяне на размера и формата на предметите,
• Представяне на 2D и 3D графика на екрана
• Предаване на безжичен трансфер на данни към компютър чрез Bluetooth.

GPA 1000 е лесен за работа и без да са необходими  предишни знания в тази област.

Благодарение на  микро-електрониката е  възможно да се постави електронния блок в малка компактна кутия, която се носи на предмишницата с подлакътник.

Минералните ресурси, съкровища и кухини имат влияние върху земния баланс. За разлика от конвенционалните метал детектори технологията GPA има решаващо предимство, за измерване на промените в земята и представянето на тези промени чрез визуализиране на 3D софтуер (който е разработен от KTS-Electronic) на предоставеният таблет.

GPA 1000 - Version 2013

The GPA 1000 Version 2013 is a new development from KTS-Electronic Company. The device uses the high depth performance of GPA technology (GPA = Ground Penetrating Analyzer) and is offered in a set with an additional metal detector for metal discrimination.

The GPA 1000 set is applicable on every soil type and finds gold and other metals as well as cavities to a maximum depth of approx 15 meters through the precise measuring of soil changes.

Maximum search performance: approx. 15 Meters (approx. 49 feet).

gpa-1000-2013-handle

gpa-1000-electronic-unitThe GPA 1000 is a professionally ground scanner, which is developed and produced by KTS-Electronic in Germany. With a maximum search performance of approx. 15 Meters (approx. 49 feet) the GPA 1000 outmatches by far other gold detectors and metal detectors with their outdated technology and limited potential.

Through high-performance sensors and microprocessor-controlled earth's magnetic field compensation the GPA 1000 attains an excellent search performance and therefore stands for a search system which represents the present state-of-the-art.

gpa-1000-searchBecause of its precise measurement of soil changes the GPA 1000 set enables the:

  • Identification of gold find, precious metals, excavations,  ancient treasures,
  • Identification of size and shape of the findings
  • Presentation in 2D and 3D on screen
  • Transmission of wireless data transfer to tablet computer through Bluetooth

The GPA 1000 is easy to handle and without previous knowledge operable.

Due to transformation into micro electronic it was possible to place the electronic unit into a small compact box, which is carried on the forearm with an armrest - an effortless way of transportation.


Mineral resources, treasures and cavities have an influence on the ground balance. On the contrary to conventional metal detectors the GPA technology has the decisive advantage, to measure changes in the ground and to display these changes through a 3D visualizing software (which is developed by KTS-Electronic) on the provided tablet computer.

 

 

 

 

f3bb192be32750538fff6eb7dc5dd9ef

Компактният електронния блок се състои от високо качествена алуминиева кутия и е оборудван с вграден цифров дисплей. След включване показва данни за състоянието на батерията и дава информация за компенсацията.

Измерените данни  автоматично се  дигитализират и се изпращат безжично чрез Bluetooth към  таблета.

Калибрирането се осъществява посредством микро процесор и се извършва автоматично на всяка почва без необходимостта от допълнителни модулации. Поради това комплектът GPA 1000 е приложим за всякакъв вид почва.

Електрозахранването  (време за работа прибл. 6 до макс. 12 часа) е гарантирано чрез вграденi 2800 Maph  литиево-йонни акумулатори. Предоставенoto  бързо зарядно напълно ще зареди уреда в рамките на 2 часа. Зарядно за кола е включено в оборудването, както и допълнително 110 волтов адаптер.

 

 

 

 

 

 

.