Как да промиваме злато Печат

 

Преди да пристъпите към промиване на напълнения с материал леген, изберете най-подходящото за това място. Дълбочината  трябва да е минимум 15 см, течението да е достатъчно бързо за да отнася замътената при процеса на промиване вода и не последно да е удобно за сядане.

ПЪРВА СТЪПКА

Отстраняване на по-големите камъни и тиня

  • Запълнете 3/4 от легена и го потопете във водата. Разклатете го силно напред-назад. Все пак внимавайте да не изхвърлите материала от легена.
  • Пристъпете към внимателно въртеливо движение, така че материалът да започне да се движи в кръг. С това ще отмиете по-голямата част от прахта и глината. С пръстите на ръцете стрийте и разтворете всички бучки. Отделете по-големите камъчета, след като сте ги измили напълно. Повторете отново процедурата за да позволите на по-дребните камъчета да излязат на повърхността, а по-тежките фракции да се уталожат.

ВТОРА СТЪПКА

Отмиване на по-лекия пясък и чакъл

  • Докато държите легена под вода, наклонете го леко напред. Започнете да завихряте водата с леко потръскване. Стремете се да отмиете по-леките фракции.
  • От време на време хоризонтирайте легена, като го разтръсквайте напред-назад. С това ще позволите на по-лекия материал да изплава на повърхността, а златото да се утаи на дъното. Повтаряйте тази процедура докато на дъното остане около две кафени чаши материал. Той се нарича черен пясък или концентрат.

ТРЕТА СТЪПКА

Промиване на черния пясък. На този етап е по-добре, новакът да извади легена от реката, като остави в него 2-3 см вода. След това леко наклонете легена към себе си и завихрете водата със слабо въртеливо движение за да проверите за наличие на късчета злато, които лесно бихте могли да извадите с ръка. След това потопете легена във водата и повотрете процедурите от втора стъпка. Това е най-важната част от промиване на злато с леген. Изпълнете тази финална фаза възможно най-внимателно за да не отмиете златото. Ако работите с пластмасов леген, може да използвате магнит за бързо разделяне на златото от концентрата- магнетизиран черен пясък. Поставете магнита на дъното на легена и описвайте с него леки кръгови движения, каот през това време легена е леко наклонен. Така ще разделите златото от черния пясък.

Ситото се счита за неразделен елемент от оборудването на залтотърсачите, които промиват залто с леген. Ситото се поставя върху легена, което помага да се разледат, разпознаят и отделят  по-едрите камъчета, което много улеснява работата. Ситата се употребяват най-често със среден по размер легени.

.