Свържете се с нас

0878777111

Инспекционни огледала

Inspekcionno_ogledalo_web_1

Посетете нашите сайтове

logo

fdivers170

02

06240529_400

SmartSystem Печат
Smart Approach осигурява най-ефикасните методи за обучение на секюрити персонала.

Компютърно базираното обучение води всички класации
10 годишният опит в разработката на решения за потребители от цял свят е комбинирано с опита на основните производители на ренгеново оборудване, ние идеално разбираме промените в пазара на системите за сигурност. Можем да потвърдим, че най-ефективната и практична форма за обучение на рентгенови оператори е компютърно базираната.

SmartScreen

Реални изображения на багажи за най-реалистичната симулация
SmartSystem е компютърно базиран тренировъчен пакет, уникалната комбинация от рентгенова симулация, тренировъчен курс и оценяване. Пакетът е предназначен да развива и подобрява уменията за интерпретация на операторите използвайки висококачествени изображения на реални багажи. Ние използваме тези автентични изображия в комбинация с интефейс съответващ на симулираната рентгенова система, за да се осигури 100% акуратност.

Независима от производителя
Има няколко водищи производители на рентгеново оборудване и тъй като Smart Approach не е свързана с нито един произвидител, ние предлагаме обучение за няколко различни типа ренгенови системи. Това позволява на обучавания да е наясно с цяла гама машини, с които в последствие ще работи.

SmartSystem е одобрена от голям брой правителствени огранизации и покрива директивите на ICAO. Позволява на операторите да се научат как да използват специализираната клавиатура на рентгеновата система и да интерпретират изображенията на обикновен компютър. Може да работи в мрежа и да позволява паралено обучение на група оператори на няколко различни интерфейса за рентгени.

rapiscansystems OEM

Следене и анализ на възможностите на оператора
От особенно значение е, индивидуалните нужди за обучение да бъдат напълно анализирани и да се специфицират определените стандарти в организацията.
Обучението се адаптира, за да съответства на индивидуалните нужди. Може да проектираме обучение за интерпретация на изображенията базирано на нашата обширна библиотека от реални бажажи, така че да е предизвикателство за всички оператори от начинаещи до най-запознатите. Както при реална работа, изображенията са обработени със специалните рентгенови функции, на конкретната машина, за да се различат опасните от безопасните предмети. SmartSystem тества акуратността на интерпретация и подробна ревизия на техната сесия. Системата позволява подробно проследяване на възможностите на оператора и може да помогне на обучаващия да открие индивидуалните нужди на индивида.

SmartSystem е перфектна за начално или опресняващо обучение: позволява непрекъснат прогрес от начинаещ до напреднал оператор, поради факта, че системата е фокусирана на акуратност на взимането на решения и непрекъснато подобрение на уменията за интерпретация на изображенията.

L-3 VDS

Непрекъснати обновления и разработка на софтуера
С усложняването на различните видове заплахи, за индифицирането им същото се налага за оборудването и обучението.

За да се реагира на новите и бъдещи заплахи, непрекъснато се преглежда и разширява библиотеката от оригинални ренгенови изображения за широка гама ренгенови системи, налични за обучващите. Новите симулатори непрекъснато се разработват поради фактът, че излизат нови ренгенови системи..

Избор на опции
Приемаме всички клиенти за различни. Те са различни по големина, имат различни нужди и бюджет. SmartSystem е проектирана да бъде достъпно решение и затова има редица опции от които да избирате:
  • Купуване на лиценз – възможност да закупите собствена SmartSystem с неограничено използване.
  • Плащане на потребител – плаща се само на оператор и е идеална опция за разпределяне на разходите.
.