Garret CS5000 Печат

Garret Magnascanner CS5000


Garrett Magnascanner CS 5000 е висококачествен микропоцесорен арка-металдетектор, позволяващ идиална дискриминация и сканиране. С помоща на DSP (Цифров Сигнален Процесор), той автоматично подтиска и игнорира ел. смущенията от рентгенови устройства, видеа, монитори и комуникационно оборудване. По този начин вероятността за фалшиви сигнали намалява и глобално се увеличава човекопотока. Magnascanner CS 5000 притежава огромна гама от програми за различните нужди на купувача. Този детектор е може да бъде в портативен вариант и да бъде управляван от дистанционна конзола(могат и да му се поставят акумулатори).

.