Сертификати и Референции Печат
Сертификати
  • Фирма Хидролок е сертифицирана по ISO 9001:2000
  • Фирма Хидролок е сертифицирана от АЯР: за извършване на технически дейност, монтаж, демонтаж на рентгеново оборудване. Лицензия
  • Рентгеновите системи на Rapiscan System с излъчване под 1 микросивърт не подлежат на специален лицензионен режим! Това включва целите серии 500 и 600. Тези рентгени могат да се използват, без смяна на категорията труд, без нужда за издаване на специализирано разрешение за внос и монтаж! Документ

Референции

.