Комбинация между различните типове металотърсачи Печат

Дълбочинни и монетни металотърсачи

Принципната разлика между двата типа металотърсачи (за монети и за по-големи метални предмети) е не само в дълбочината им на проникване, но и в някои други техни характеристики. Монетарните апарати дават информация (звукова, звукова и аналогова визуална скала, звукова и цифрово-графична) за типа на засечения метал най-често с помощта на вграден дискриминатор. Чрез него вие може да настроите апарата да отхвърля или възприема отделни групи метални предмети. Дълбочинните металотърсачи разделят едрите метални обекти (с размер над 8 см) от дребните (напр. монети) като отхвърлят последните. Повечето от тях с изключение на Pulse Star II не дават информация за вида метал. Той е единствения металотърсач, който разделя желязото от другите метали при условие, че заровения предмет е на дълбочина по-малка от максималната възможна за него. Като заключение този тип апарати са незаменими при претърсване на места, които по една или друга причина са силно замърсени от дребни метални предмети. Практиката показва, че независимо от типа търсене, който сте възприели комбинацията между двата типа апарати дава най-добри резултати!

Дистанционни локатори

С тях бързо и ефективно може да се регистрират малки и големи метални предмети на разстояние от няколко метра до няколко километра. Точността на засичане варира от няколко квадратни до няколко десетки квадратни метра. Факторите, които определят прецизността са обективни - големина на предмета, време на престой в земята, минерализация на почвата, температура на околната среда, наличие на вятър и т.н. и субективни - професионалните качества на оператора.

.