Свържете се с нас

0878777111

Инспекционни огледала

Inspekcionno_ogledalo_web_1

Посетете нашите сайтове

logo

fdivers170

02

goldgirl

OKM CaveFinder Печат

CaveFinder   -   Цена: 3240 ЛВ.

Cavefinder е базиран на гео-електричен метод, който може да се изпозЛВ.а за намирането на кухини в определен район. Използването на устройството е много лесно, поради факта, че то е специализирано за откриването на кухини - пещери, бункери и гробници.

Устройството може да се използва за:

Automatic measurement with simple Автоматично измерване с прост отговор ДА/НЕ

Оценката на измерването може да се извъши на място. След кратки калкулации устройството извежда на дисплея дали има кухина или не.


.