Свържете се с нас

0878777111

Инспекционни огледала

Inspekcionno_ogledalo_web_1

Посетете нашите сайтове

logo

fdivers170

02

goldgirl

Omnitron Scanmaster Печат

Omnitron Scanmaster 1520 Pro Quad Цена: 4800 лв.
Omnitron Scanmaster 2008 Dual Цена: 3600 лв.
Omnitron Scanmaster 1550 Quad: 7600 лв.
Omnitron Scanmaster 1550: 7360 лв.

Scanmaster 1550 е същият като 1550 с единствената разлика, че има 2 колектора вместо 4.

За да разберете основната концепция на Omnitron скенера, трябва да сте запознати с някои основни факти. Инструменти използващи електромагнитна индукция, RF индукция, и гама излъчване са тествани  продължително. Като резултат е научено много за магнитните свойства и йонизацията на различните типове материя.  Много от откритото е използвано за разработката на първият скенер. Уникалното, е че скенера има свойството да използва въздух, масло или вода като преносна среда. Сигнала се предава не само в хоризонтална посока, но и също в сферична посока. Може само да си предствавите, че сте в центъра на сфера с радиус 1.2 км, където се намира целевият обект.

Сега при излъчеане на сигнала, проучваният обект отговаря с идентичен сигнал. Поради факта, че сигналите са идентични, само конткреният елемент "се проследява" от скенера и се елиминира търсенето на нежелани обекти.

По-долу е показан принципа на работа на Scanmaster 1550:
Сканиране и търсене на разстояние до 1.6 км за локализиране на обекта!
Кръстосаните багети показват обекта
Движете колекторите за локализиране на обекта
Последен скан
Лесен за намиране обект
scan-diagram5

1550 системата използва високочестотен трансдюсер. На 12 волта напрежение, 1550 е в състояние на излъчва сигнал 1,6 до 3.2 км. Дигиталният индикатор служи за фина настройка на честотата и позволява стабилна работа дори и в най-тежките земни условия. 1550 Scanmaster трансдюсера позволява груба или фина настройка на избраната честота. Настройката на честотта, настройка на изходящият ампераж и напрежение и настройката сигнала правят Scanmaster-а една от най-мощните системи за професионалните търсачи.

Взаимодейсващият сигнал между скенера и обекта се превръща в проследимо трасе от оператора до обекта. Процесът изисква само няколко минути за да се определи дали има подходящи обекти в нормалният работен обсег на детектора. Запомнете, че обсега зависи от размерите на закопаният обект, сигналите са RF-тип по природа, силна слънчева активност може да отклони сигнал с няколко градуса.

1550 Power трансдюсер -- този модул отговаря за предаването на сигнала от скенера до земнията пласт  чрез две медни крачета, които се забиват в земята. Коаксиалният кабел се включва към захранването в изхода на Scanmaster.

1550 захранващ модул -- предназначен да захранва багетите . Използва 9V батерия за захранаване.  Състоянието на батерията се вижда при натискане на бутона в горната част на панела.  Ако индикаторната лампа е ярка, батерията е в добро състояние.  Ако е слаба, батерията трябва да се подмени.  За да подмените 9 волтовата батерия, просто отворете модула като развъртите капачката.  Захранващията модул е включен, когато багетите са включени в куплунга на захранващият модул. Когато не се ползва, изключете багетите, ако ги оставите включени при сахранение, това ще изхаби 9V батерия.  Не позволявайте на багетите да се допират една до друга, защото това дава батерията на късо!

Багети-- багетите черпят напрежение от захранващият модул. Предназначението на багетите е да показват на оператора, че той/тя се движат на предавателната линия между трансдюсера и обекта. Багетите се държат успоредно на разстояние от 20 до 50 cm една от друга .  Всеки човек трябва да открие сам за себе си, какво е  оптималното разстояние, на което да работи. Решението се взима по метода на пробите и грешките.  Запомнете, че човек който е отпуснат и спокоен работи много по удачно от човек, който е под напрежение. Багетите се пресичат сами в момента в който пресечетете RF линията.

1550 Quad колектори -- тези четири устройства се пасивни повторители подпомагащи засичането на обекта. Те са пасивни в смисъл, че не изискват да имат собствено захранване на просто прихващат сигнала от Scanmaster-а и го предават към обекта. Първоначално се използва първичният чифт за трианголация на сигнала. След като зоната обграждаща обекта е определена вторият чифт се използва за локализация.

.