White's TM 808 Печат

TM-808
Цена: 2000 лв.


ТМ 808 е създаден от White's да регистрира дълбоко заровени (зазидани) метални предмети и притежава следните характеристики:

  • скала за отчитане силата на сигнала и състоянието на батериите;
  • бутон за автоматично връщане към фабричната калибровка на уреда;
  • регулиране дълбочината на детекция;
  • компенсиране на земната минерализация;
  • захранване: батериен блок с 4 бр. 1.5V батерии тип "С". Опция NICAD акумулатор и зарядно устройство

Дълбочини:

Предмет
Дълбочина
площ 20 кв. см
1 м.
площ 40 кв. см
1,1 м.
площ 60 кв. см
1,2 м.
Туба 5 л.
(вертикално)
1,3 м
Туба 5 л.
(хоризонтално)
1,5 м.
Варел 50 л.
3 м.

 

.